By using our website, you agree to the use of our cookies.

Wennberg & Blennå

REVISION

  

Vi finns i Hudiksvall, men då vi jobbar digitalt så är det lätt att samarbeta även på distans. Att låta en revisor genomföra en revision på företaget ger Er trygghet och bättre kontroll över verksamheten. Ni får en kvalitetsstämpel på hur väl processer och rutiner fungerar och att företagets finansiella rapporter är i sin ordning. Det skapar förtroende hos Era kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter och underlättar affärer och kontakter med dessa.

Vi strävar efter nära och långsiktiga kundrelationer, något som ger oss fördjupad förståelse för Er verksamhet och som gör Wennberg & Blennå till en naturlig rådgivare i Er vardag.

Navigering

Kontakt

Copyright 2023 Wennberg & Blennå AB.