By using our website, you agree to the use of our cookies.

Om Wennberg & Blennå

Vi är en av Hälsinglands största revisionsbyråer med ett 20-tal på medarbetare på vårt kontor i Hudiksvall. Vi är specialister inom rådgivning, redovisning och revision och bidrar till att skapa hållbara företag, med sikte på långsiktighet, affärsmässighet och god lönsamhet.

Ända sedan starten 1991 arbetar vi nära våra kunder med personliga och hållbara lösningar – för oss är det viktigt att alltid kunna erbjuda kontinuitet och trygghet genom engagerade och välutbildade medarbetare.

Våra värderingar

Vi skapar förutsättningar för ett livskraftigt företagande genom att våra tjänster utförs med lyhördhet, flexibilitet och engagemang. Genom att identifiera och se möjligheterna i de snabba förändringarna i vår bransch skapar vi goda förutsättningar för tillväxt. Vi bjuder in våra kunder till att vara med och bidra till utvecklingen av nya tjänster, med syftet att skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet för båda parter.

Vision

Vår vision är Att göra dagens företagare till morgondagens föregångare.

Visionen bidrar till att driva oss framåt, den är affärsdrivande och sätter ord på var vi vill vara och på det vi vill åstadkomma.

Visionen förutsätter att vi alltid strävar efter att snabbt anpassa oss till de krav på förnyelse och kompetensutveckling som våra kunder och marknaden ställer på en ledande leverantör inom rådgivning, redovisning och revision.

Våra insatser ger våra kunder mätbara ekonomiska effekter och sätter fokus på åtgärder som de behöver göra idag och på längre sikt.

Värdegrund

Vår värdegrund ger vägledning om hur företaget och medarbetarna ska förhålla sig till varandra och till våra kunder

Prestigelösa

Vi är specialister inom våra olika kompetensområden, men de bästa leveranserna gör vi som ett lag. Vi strävar alltid efter att stötta varandra och när vi inte har svar på alla frågor, eller ser lösningarna på de problem vi möter, tar vi oss an uppdragen tillsammans.

Engagerade

Vi är engagerade och proaktiva i alla våra möten och därmed bidrar vi till att skapa fler förutsättningar för att ta oss och våra kunder framåt. Vi följer utvecklingen inom våra verksamhetsområden, delar med oss av våra kunskaper med varandra och är beredda att ompröva våra arbetsmodeller när det är till fördel för våra kunder. Vi strävar efter nära och långsiktiga kundrelationer, något som ger oss fördjupad förståelse för våra kunders verksamheter och särskilda villkor.

Rådgivande

Vi ska bidra till att våra kunder har lönsamma och långsiktigt hållbara verksamheter. Genom att tillvarata och använda oss av den samlade breda kompetens som vi erbjuder tillsammans, skapar vi förutsättningar för de bästa lösningarna. Vi är lyhörda, samtidigt som vi är öppna och ärliga med vad vi anser.

Framsynta

Vi är stolta över vår historia och genom att vara nyfikna och initiativrika vill vi vara med och bidra till utvecklingen i branschen. Vi tar gärna plats i forum för att presentera nya idéer och tjänster som förbättrar våra befintliga kundrelationer och som ger möjligheter att finna nya. Vi vill vara en viktig aktör som bidrar till att fler företag blir lönsammare och mer konkurrenskraftiga.

Navigering

Kontakt

Copyright 2023 Wennberg & Blennå AB.