Facebook
Instagram
Linkedin

Våra tjänster

Rådgivning

I vår rådgivning hanterar vi alla former av ekonomiska- och administrativa frågeställningar avseende våra kunder och dess ägare. Genom proaktiva lösningar hjälper vi företag och företagare att hantera de utmaningar de möter. Alla uppdrag vi ställs inför hanteras med ett stort personligt engagemang av specialister inom vår egen organisation som vid behov kompletteras med ett stort externt kontaktnät.

Redovisning

Oavsett storlek på företag så är redovisningen ditt viktigaste verktyg som företagare. Hos Wennberg & Blennå jobbar vi med att skapa hållbara företag med sikte på långsiktighet, affärsmässighet och god lönsamhet. Vi hjälper dig med din bokföring, bokslut, årsredovisning och deklaration med allt vad det innebär och skapar trygghet för dig som företagare med våra engagerade och välutbildade medarbetare. Vi tror på personlig kontakt och vill ha kontinuerlig uppföljning med dig som kund. Vi är specialister inom våra olika kompetensområden, men de bästa leveranserna gör vi som ett lag.

Vi arbetar enligt REKO – Svensk standard för redovisningstjänster som säkerställer att vi följer god redovisningssed som bidrar till effektivare arbete och högre kvalitet på våra redovisningstjänster.

Revision

Revision skapar trovärdighet och trygghet för dig som företagare. Vi på Wennberg & Blennå genomför en oberoende och kvalificerad granskning av ditt företags räkenskaper. Vi strävar efter nära och långsiktiga kundrelationer, något som ger oss fördjupad förståelse för din verksamhet och dina särskilda villkor och som gör Wennberg & Blennå till en naturlig rådgivare i din vardag.