Facebook
Instagram
Linkedin

Partnerskap

Partnerskap med förenings- och kulturliv

Inledning

Wennberg & Blennå vill bidra till lokala och regionala sammanhang där människor har möjligheter att utvecklas. För oss har idrott och andra hälsofrämjande aktiviteter stor betydelse, precis som vi kan delta med stöd inom kulturområdet.

För oss innebär vårt stöd ett samarbete och ett partnerskap. Det medför ömsesidiga investeringar i tid, ekonomi och engagemang som ger båda parter nytta.

De partnerskap som Wennberg & Blennå ingår, innebär att våra insatser alltid ska balanseras av rimliga motprestationer med samarbete som bygger på affärsmässiga grunder.

 

Att komma överens om ett samarbetsavtal

Vad innebär ett partnerskap för Wennberg & Blennå?

  • Insatser där effekten går att mäta och följa upp
  • Det ska kunna ligga till grund för andra typer av samarbeten och långsiktiga relationer
  • En möjlighet att bidra till samhällsnytta
  • Kontaktytor för kundrelationer
  • En chans för vårt varumärke att exponeras i rätt sammanhang

Vi har inte möjlighet att samarbeta med samtliga som söker ett partnerskap med oss, men vi svarar på alla förfrågningar. Partnerskap ska gälla breda verksamheter där vi via föreningar och förbund når många människor, ej enskilda lag. Är du och den verksamhet som du representerar intresserade av att bli samarbetspartner med oss, där ni bedömer att punkterna ovan är uppfyllda, kontakta oss gärna så kan vi ta ett resonemang.

Vi önskar oss samtidigt en skriftlig verksamhetspresentation där ni beskriver:

  • Vilka ni är, vad ni gör och vilka ni vänder er till i er verksamhet
  • Om er verksamhet är ideell?
  • Hur organisationen (bolagsform) och struktur är uppbyggd
  • Hur många medlemmar ni har och inom vilka åldrar

 

Välkomna att höra av er! Kontakta oss på anna.hedberg@wb-revision.se