Facebook
Instagram
Linkedin

Att hantera konsekvenserna av Covid-19

Covid-19 påverkar nu alla aspekter av vårt samhälle och dess verksamheter.

Regeringen har presenterat flera åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna som Covid-19 medför för företag i alla branscher:

  • Rabatt på hyreskostnader för utsatta branscher
  • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
  • Ändrade regler om periodiseringsfonder
  • Möjlighet till anstånd att skjuta upp skatteinbetalning
  • Statlig lånegaranti
  • Korttidsarbete
  • Tillfälligt slopat karensavdrag
  • Staten tar över kostnaden för anställdas sjuklöner

Vi följer utvecklingen noga och följer rekommendationer från myndigheterna.

Vi står redo att hjälpa till i möjligaste mån, för att mildra de negativa effekterna av situationen.

Tveka inte att kontakta oss för stöd och råd!